Portal dla Inwestorów, Architektów i Wykonawców.

logo
Przeszukaj zasoby naszej bazy
0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jesteś tu: Strona główna wypunktowanie Rozwiązania wypunktowanie BRUK-BET wypunktowanie Oferta wypunktowanie BRUK-BET Szczelne systemy kanalizacyjne
Zobacz:
 

Oferta BRUK-BET Sp. z o.o.

BRUK-BET Szczelne systemy kanalizacyjne

Firma BRUK-BET oferuje najwyższej jakości betonowe studnie kanalizacyjne dla każdego systemu kanalizacyjnego, projektowanego i realizowanego w Polsce.

 

Szczelne systemy kanalizacyjne Firmy BRUK-BET


Dzięki nowoczesnej produkcji kręgów betonowych oraz akcesorii, możliwe jest wykonywanie najbardziej dojrzałych i funkcjonalnych, a zarazem sprawdzonych rozwiązań studni kanalizacyjnych.

 

 

Zautomatyzowane procesy przygotowania mieszanki betonowej, formowania kręgów, monitoring ważnych parametrów produkcyjnych, zapewniają najwyższą jakość produków. Nadmienić należy, że produkcja prowadzona jest zgodnie z Międzynarodową Normą Zarządzania Jakością ISO 9001. Betonowe elementy studni posiadają aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM nr AT/2010-02-1879. Posiadają również pozytywną opinię Głównego Instytutu Górnictwa do stosowania ich na terenach szkód górniczych. Spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 1917.

 

Systemy kanalizacji zbiorczej powinienny uwzględnić wymagania związane z oczekiwaniem ścieków. Projektowanie, budowa i utrzymanie systemów kanalizacji zbiorczej, powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną bez generowania późniejszych kosztów związanych ze złym doborem materiałów kanalizacyjnych, przeciekami, niedrożnością, przelewani, wód burzowych itd.

 

Ścieki przemysłowe wprowadzane do systemów kanalizacji zbiorczej i odprowadzenie do oczyszczalni ścieków komunalnych, powinny być poddane wstępnemu oczyszczeniu. Te epokowe wyzwania, są wspólnym zadaniem dla naszego państwa, samorządów terytorialnych, projektantów i wykonawców. Konieczna jest tutaj współpraca oraz duży wysiłek, aby sprostać wysokim standardom.

 

Mocne strony studni betonowych


1. Pełny zakres zastosowań inżynieryjnych:

 • we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych i ogólnoprzemysłowych,
 • w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym,
 • w obszarach ruchu pieszego i na zewnątrz budynków,
 • na terenach podmokłych,
 • na obszarach szkód górniczych,
 • do melioracji gruntów,
 • pełną funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych, wpustowych, rewizyjnych, kaskadowych, ślepych itd.

 

Zarówno w zbiorczych systemach kanalizacyjnych oraz poza nimi, betonowe studnie lub ich elementy, mogą być wykorzystywane do indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych np. jako obudowy: oczyszczalni, studni źródlanych, zbiorników wody, szamb, urządzeń pomiawowych i zasuw w sieciach wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych itd.

 

2. Realizacja na idywidualne zamówienia:

 • produkcja dla odrębnych rozwiązań projektowych,
 • betonowe studnie kanalizacyjne mogą być posadowione na głębokości 10m. Przy głębokości powyżej 6m konieczne jest wykonanie sprawdzających obliczeń konstrukcyjnych ( dla porównania studnie z PCV mogą być posadowione tylko do głębokości 3- 4m ze względu na brak sztywności obwodowej),
 • łączenie odcinków sieci kanalizacyjnych, wykonanych ze wszystkich rodzajów materiałów w zakresie średnic nominalnych od 150 do 600mm,
 • integrowanie z różnymi rodzajami materiałów i systemów rur kanalizacyjnych,
 • dowolne kształtowanie kinet i spoczników,
 • dowolne ustawienia kątów, przejść szczelnych, przewodów kanalizacyjnych,
 • dowolne ustawienie rzędnych wlotu i wylotu ( dla studni z PCV jest to zazwyczaj z góry ustalone.

 

3. Szczelność:

 • różnorodne typy skutecznych uszczelnień międzykręgowych i bocznych odpornych na osiadanie studni i rurociągów oraz naciski gruntu,
 • wysoka wodoodporność betonu.

 

4. Przenoszenie dużych obciążeń mechanicznych:

 • wysoka statyka,
 • wysoka udarność, również przy niskich temperaturach, podczas których studnie z PCV mogą ulegać uszkodzeniom,
 • brak uszkodzeń pod wpływem ruchu kołowego i wszelkich obciążeń komunikacyjnych.

 

5.Łatwy montaż:

 • zastosowanie ogólnie dostępnego i wykorzystywanego na budowie sprzętu budowlanego np. koparek, HDS-ów oraz dźwigów,
 • nie wymagają pierścieni odciążających,
 • mogą być obsypywane gruntem rodzimym w przeciwieństwie do PCV.
 

 

Studnie kanalizacyjne szczelne typu F


Ten system studni, oznacza typ połączenia międzykręgowego (zamka) na felc oraz użycie do uszczelniania zaprawy wodoszczelnej, sznura bentonitowego lub bitumicznego oraz innej masy uszczelniającej.

 

Beton użyty do produkcji posiada identyczne właściwości jak dla studni typu U. Ścianki studni F posiadają jednakże mniejszą grubość i inny, odwrócony zamek.Studnie kanalizacyjne typu "F" zalecane są do stosowania w miejscach o mniejszym zagrożeniu infiltracją. System studni kanalizacyjnych typu F to stary system stosowany powszechnie w Polsce, lecz w nowym, udoskonalonym wydaniu.

 

Studnie kanalizacyjne typu F oferowane są w czterech średnicach: Ø 800, Ø 1000, Ø 1200 i Ø 1500 mm.

 

Elementy wchodzące w skład systamu:

Zaprawa wodoszczelna

Sznur bentonitowy

Sznur bitumiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studnie kanalizacyjne szczelne typu U


Studnie te zawdzięczają swą nazwę zaplanowanej metodzie uszczelniania połączeń międzykręgowych za pośrednictwem uszczelek elastomerowych. Zalecane są w miejscach wymagających idealnej szczelności oraz skrócenia czasu realizacji inwestycji.

 

Firma BRUK-BET stosuje w rozwiązaniach standardowych uszczelki klinowe SD oraz samosmarujące SDV firmy Steinhoff. Mogą również być zastosowane uszczelnienia trwale, związane z elementami betonowymi - tzw. uszczelki zintegrowane.

 

Studnie kanalizacyjne typu "U" oferowane są w średnicach Ø1000 mm i Ø1200 mm oraz Ø1500. Średnicę studni dobiera się w zależności od ilości i wielkości kanałów połączeniowych oraz ich usytuowania wynikającego z projektu budowlanego.

 

Elementy wchodzące w skład systamu:

Ukształtowanie kinety i spocznika

Przejścia szczelne

 

 

Powrót do listy ofert
wyświetleń: 1042392 dodano: 01-12-2011
przez ataciak

Copyright 2013. www.budoskop.pl | Budownictwo w zbliżeniu| Polityka cookies Wszystkie prawa zastrzeżone.Partner Strategiczny:


INFO-INWEST Inwestycje budowlane

realizacja: Ideo
powered by: CMS Edito